+31(0)653 478 543 info@day-one.nl

COACHING

De coaches van Day-One zijn in staat om diverse vormen van coaching te begeleiden. Coachen is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige 1 op 1 relatie. Vooraf aan het coachingstraject worden doelen gesteld. Het doel is meestal gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de persoon die gecoacht wordt.
Naast persoonlijke coaching bieden wij ook groepscoaching (bv. een afdeling of managementteam) of businesscoaching.

 • Persoonlijke coaching
 • Loopbaancoaching
 • Counseling
 • Teamcoaching
 • Businesscoaching

CASE
Een medewerker meld zich ziek met griepklachten. Na 3 dagen neemt de verzuimadviseur van Day-One contact met haar op. Vanuit de vraagstelling en antwoorden die de verzuimadviseur krijgt, wordt geconstateerd dat er sprake is van andere klachten op persoonlijk vlak.
Wij zetten meteen coaching in. Na de eerste sessie constateren we een beperkende overtuiging. Alle kritiek komt hard aan en de medewerker voelt zich daardoor steeds slechter. Goed bedoelde opmerkingen, worden verkeerd opgevat. Hier gaan we mee aan de slag. Na de 2de coachingssessie gaat de medewerker weer aan het werk. Ze houdt een dagboek bij ten aanzien van haar gevoel en ervaringen. Na 4 sessies is ze van haar probleem af. Ze heeft totaal 7 dagen verzuimd en is weer duurzaam inzetbaar.

OORZAAK & OPLOSSING
Achter een ziekmelding kan een ander vorm van verzuim zitten. Vaak wordt dit genegeerd, wat kan leiden tot lang verzuim en de gang naar de bedrijfsarts, opvolging Wet Verbetering Poortwachter, etc.
In onze praktijk zien we dat, indien nodig, coaching vanaf dag 1, langdurig verzuim en daarbij een hoop kosten voorkomen kunnen worden. Ook komt er vaak een vitale en energieke medewerker terug op de werkvloer, die weer duurzaam inzetbaar is.

Het kan natuurlijk ook dat de medewerker niet meer op zijn plaats is bij zijn huidige werkgever. Ook dat inzicht is voor de medewerker verhelderend, om op het juiste moment de juist keuzes te maken. Voor beide partijen, werkgever en medewerker, kan er dan sprake zijn van een win-win situatie.

Mocht de medewerker zich niet ziekmelden, maar u als manager signaleert wel ander gedrag, reageer dan tijdig.

Signalen kunnen zijn:

 • (Over)vermoeidheid
 • Energieverlies
 • Gedragsverandering
 • Herhaaldelijk verzuim
 • Toename fouten
 • De kantjes er van af lopen
 • Regelmatig te laat komen
 • Afspraken niet na komen
 • Onrust onder het personeel, roddelcultuur
 • Concentratieverlies
 • Stressklachten
 • Slechte persoonlijke verzorging
 • Emotionele uitbarstingen, kort lontje
 • Faalangst
 • Niet kunnen omgaan met kritiek
 • Geen ‘nee’ durven zeggen

DINGEN BESPREEKBAAR MAKEN

Luister hier naar de podcast over de essentie van leiderschap in elke rol van je leven. Anniek Blaauboer in gesprek met Marcel Kuijs.

Het Palet 2
1906 CJ LIMMEN

Post:
Voorweide 44
1902 SX CASTRICUM

Twitter:
@day-one.nl