+31(0)653 478 543 info@day-one.nl

ARBODIENST / VERZUIMBEGELEIDING

Vanaf de eerste dag een betrokken professional die snel, concreet en kundig te werk gaat en u en uw medewerker begeleid in een snelle duurzame terugkeer naar werk. Persoonlijk contact, korte lijnen, inzet van specialisten, alles wordt begeleidt door de professional van Day-One met een HR- en verzuimspecialisme.

Day-One levert maatwerk. Wij beschikken over diverse losstaande modules waarmee een compleet pakket aan diensten is samen te stellen wat is afgestemd op de situatie en behoefte binnen uw organisatie.

  • Verzuimadvies en –ondersteuning
  • Casemanagement
  • Re-integratie spoor 1 & 2
  • Medisch advies
  • Schadelastbeheersing
  • WIA
  • Ziektewet
  • Eigenrisicodragerschap
  • Preventie
  • Arbowetgeving (RI&E, PMO)

CASE
Een medewerker meldt zich ziek met knieklachten. De arbodienst begeleidt werknemer en neemt periodiek telefonisch contact op. Gedurende het jaar worden de klachten niet minder en zit de medewerker nog volledig thuis. Tevens heeft de medewerker ook hartklachten ontwikkelt. Na 1,5 jaar wordt vastgesteld dat de medewerker niet meer kan terugkeren in zijn eigen werk. Er wordt, ondanks tegenstribbelen van de medewerker, een 2e spoor re-integratietraject gestart.

DOSSIERBEOORDELING DOOR DAY-ONE
De regulieren arbodienst heeft 1,5 jaar alleen telefonisch contact gehad met de medewerker, maar er hebben geen gesprekken plaatsgevonden met de werkgever, medewerker en arbodienst samen, om concreet tot een re-integratieplan te komen. Ook de intermediair is niet betrokken bij het langdurige, complexe verzuimtraject. Na contact met intermediair blijkt dat het voor vergoedingen van de re-integratie activiteiten voor de werkgever, vanuit verzekeraar, te laat is. De werkgever is eigenrisicodrager voor de WIA. Voor deze verzekeraar is het interessant om mee te betalen aan de re-integratie inspanningen

WAT GAAT HIER MIS
Intermediairs, gespecialiseerd in schadebeheersing, hebben vaak niet zoveel kijk op de HR gerelateerde zaken, waaronder verzuimadvies. Ze verkopen wel de verzekering, maar zijn onvoldoende betrokken bij het voorkomen en/of beperken van het verzuim, gedurende het schadeproces en in de aanloop van de vervolg schade na 2 jaar. De arbodienst doet hier zijn werk volgens standaardprotocol, maar adviseert niet richting tijdige interactie, het beperken van de verzuimduur, de mogelijkheden voor aangepaste (tijdelijke) werkzaamheden, de Wet Verbetering Poortwachter en de mogelijkheden voor het verzekeringstraject. Hiermee wordt duidelijk dat het in het belang is van werkgever en de medewerker om vanaf dag 1 de begeleiding en het advies actief weg te zetten met kennis, overzicht en actiebevoegdheid over alle onderdelen die met een verzuimcase te maken hebben.

Day-One heeft naar volle tevredenheid van de partijen, de zaak vanaf week 80 overgenomen en geregisseerd. Hoewel het natuurlijk heel veel tijd en geld had bespaard als het van af de eerste dag de juiste aandacht had gekregen.

Het Palet 2
1906 CJ LIMMEN

Post:
Voorweide 44
1902 SX CASTRICUM

Twitter:
@day-one.nl